Masei Nakayama

 
 

Gray Cherry Blossoms: Garo Anime Film Details Revealed

The official website for the Gray Cherry Blossoms: Garo (Usuzumizakura -Garo-) film has updated with details about the film. First, the cast for the film was revealed. The cast includes: Masei Nakayama: Raikou Romi Park: Seimei Akiko Yajima: Kintoki Kenyuu Horiuchi: Fujiwarano Michinaga Daisuke Namikawa: Fujiwarano Yasusuke Katsuhito Nomura: Fujiwarano Yorinobu Mayu Udono: Inari Jouji Nakata: Tenko Tomokazu Seki: Takeru Next, the production team for the film was announced. The staff includes: Keita Amemiya: Original Work Satoshi Nishimura: Director Yasuko Kobayashi: Script Writer Masakura Katsura: Character Designer Ai Yokoyama, Masao Ebihara: AnimationRead More