Boruto: Naruto Next Generations Details Revealed

New details for the Boruto: Naruto Next Generations anime series were revealed on the official website, which includes information about the cast and production staff.

The production cast includes:

 • Studio Pierrot – Production Studio 
 • Noriyuki Abe – General Director
 • Hiroyuki Yamashita – Story Supervisor 
 • Ukyo Kodachi, Makoto Uezu – Series Composition
 • Tetsuya Nishio, Hirofumi Suzaki – Character Designers
 • Yasuharu Takanashi, Yaiba – Music Production

The voice cast will include:

 • Yuuko Sanpei
 • Koro Kikuichi
 • Ryuji Kijima
 • Kenshou Ono
 • Ryoki Shiraishi
 • Atsushi Abe
 • Junko Takeuchi
 • Nana Mizuki
 • Saori Hayami
 • Showtaro Morikubo
 • Shinji Kawada

Boruto Naruto Next Generations Visual Boruto: Naruto Next Generations Details Revealed

Boruto: Naruto Next Generations will premiere on April 5th.

 


Leave a Reply